שאילתה למשרד החינוך

השאלת מחשבים לתלמידים מעוטי יכולת לטובת למידה מקוונת.

©2019 by אלון שוסטר. Proudly created with Wix.com